Περιοδικές

1

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος A’, 1993-1994
Σελ. 360, Αθήνα 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Φίλιππος Κάραμποτ, Η προσωρινή συμμαχική απελευθέρωση της Σάμου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1943): Ανατομία ενός ατελέσφορου πολιτικο-στρατιωτικού εγχειρήματος

Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Η παραδοσιακή αφιερωτική πρακτική στη Σάμο. Παρατηρήσεις με βάση τα «Βιβλία Αφιερωμάτων» του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σάμου
Κώστας Κόμης, Μετανάστευση Σαμίων στην Εύβοια (1834)
Αλέξης Σεβαστάκης, Το «ΣτρατοπολιτικόνΣύστημα» Σάμου και η κεντρική ελληνική διοίκηση
Αλέξης Σαββίδης, Η μεσαιωνική Σάμος στις σελίδες ενός νέου βιβλίου για τη Σαμιακή ιστορία
Γιώργος Μουτάφης, Σάμιοι υπήκοοι και επιστάτες στη Μικρά Ασία κατά την Ηγεμονική περίοδο
Αλεξάνδρα Σφοίνη, Χασάν Μπέης «στόλαρχος» προς Σαμίους (1834)
Ανδρομάχη Οικονόμου, Σημείωμα για τη βυρσοδεψία στη Σάμο
Χρίστος Λάνδρος, Έντυπα φυλλάδια του Ιστορικού Αρχείου Σάμου
Κώστας Προεστός, Ο ναός του Αϊ-Γιαννάκη στο Άνω Βαθύ Σάμου
Γεωργία Ματθιοπούλου, Λαϊκή Σάτιρα στη Σάμο των αρχών της Ηγεμονίας. Η περίπτωση ενός κειμένου από το Αρχείο Μουσούρου
Γραμματική Κάρλα, Η Ιωνική Σάμος στο Στράβωνα
Δημήτρης Θρασυβούλου, Η ενοικίαση των φόρων στη Σάμο (1834-1850)
Σίμος Συμεωνίδης, Νέα στοιχεία για τον Ιωσήφ Γεωργειρήνη
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου
Βιβλιοπαρουσιάσεις

2

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος B’, 1995-1996
Σελ. 532, Αθήνα 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γραμματική Αθ. Κάρλα, Αθηναϊκή κληρουχία στη Σάμο τον 4ο αι. π.χ.
Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος της σαμιακής ιστορίας και η εξέλιξη της έρευνας
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου: Η περίπτωση μιας συλλογής δικαιοπρακτικών εγγράφων Μενεκράτης Ζαφειρίου, Αφιερωτικές πράξεις και εικονικά πωλητήρια στην Αγία “Πελαϊτσα” Καλυβίων
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου
Τατιάνα Γεωργάκη – Ιωάννου, Υπόθεση Χατζή Μιχαήλ Πευκιάδη: άγνωστες πτυχές μιας προσωπικής διαμάχης στην προεπαναστατική Σάμο
Νίκος Ανδριώτης, Μια νέα καταγραφή των μοναχών της Σάμου το 1830
Αλέξης Σεβαστάκης, Η θεμελίωση της Σαμιακής πολιτείας, 1830 – 1834 (με ανέκδοτα έγγραφα)
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακός χορός και εθιμικό πλαίσιο: Η περίπτωση του πανηγυριού στη Σάμο
Δημήτρης Κροκίδης, Η επαναχρησιμοποίηση των παλιών βυρσοδεψίων για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου
Μαρία Δημάκη – Ιγκόρ Σογκόλεφ – Γιάννης Ιωαννίδης, Συστηματικές παρατηρήσεις ερπετών στην Σάμο
Γιάννης Ιωαννίδης – Μαρία Δημάκη – Αχιλλέας Δημητρόπουλος, Θηλαστικά στη Σάμο. Μια πρώτη αναφορά.
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου.Συμβολή δεύτερη.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες
Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής και περιοδικού “Σαμιακές Μελέτες”

3

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Γ’, 1997-1998
Σελ. 616, Αθήνα 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βασιλική Γιαννούλη, Αρχαία Σάμος: η περιοχή της άνω Πόλης. Στοιχεία τοπογραφίας και η συνέχεια τον Ευπαλίνειου υδραγωγείου

Γραμματική Κάρλα – Koen Vanhargendoren, FONTES GRAECI SAMI. I. Η Σάμος στις πηγές από τον 8ο έως τον 6ο αι.
Ευαγγελία Μπαλτά, «Σουσάμι άνοιξε»
Χάρης Κουτελάκης, Το ανέκδοτο χειρόγραφο ΓΕ. ΦΦ. 13731 της Βιβλιοθήκης του Παρισιού και η Σάμος
Μ. Γ. Βαρβούνης, Συμβολή στη μελέτη της σαμιακής αγιολογίας
Μενεκράτης Ζαφειρίου, Επτά δικαιοπρακτικά έγγραφα της μεταβατικής περιόδου 1790-1840
Στάθης Ν. Κεκρίδης, Ο κώδικας της ιεράς και πατριαρχικής Μονής της Ζωοδόχου Πηγής της Νέας, της κατά τους Αγιάδες
Μ. Γ. Βαρβούνης, Συμπληρωματικά για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα της Σάμου
Αλέξανδρος Βαρβούνης, Κατάλογος εντύπων βιβλίων και χάλκινων σκευών της I. Μονής του Τιμίου Σταυρού Σάμου
Νικολέτα Σουλιωτάκη, Το Κτηματολόγιο της Μονής Αγίας Ζώνης Σάμου (1861)
Δαυίδ Αντωνίου, Συμβολή στη σαμιακή προσωπογραφία: στοιχεία για τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Σφοίνη
Καλλιόπη Δερμάτη – Κλεοπάτρα Ζυβοπούλου, Το κτίριο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβασι Σάμου
Μενεκράτης Ζαφειρίου, ΜαυρατζωΣταυριώτικα
Αλεξάνδρα Δανιήλ, Θέατρο και κοινωνία στη Σάμο (1867-1911)
Γιώργος Κ. Αγγελινάρας, Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

4

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Δ’, 1999-2000
Σελ. 568, Αθήνα 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χρίστος Λάνδρος, Αλέξης Σεβαστάκης
Κωνσταντίνος Τσάκος, Πόλη και νεκροπόλεις. Η Σάμος κατά την αρχαϊκή εποχή (6ος αι.)
Koen Vanhaegendoren, Die briilknden Monster von Samos. Von Wirklichkeitserklarender Fabelei zu verselbstandigter Phantasie
Μ. Γ. Βαρβούνης, Εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου
Μενεκράτης Ζαφειρίου, Ένα συνοδικό αφοριστικό έγγραφο
Χρίστος Λάνδρου, Συλλογές σαμιακών εγγράφων. Φάκελος Ε’ (1812-1911. Αναλυτικός Κατάλογος
Ν. Κουμανούδης, Ανεμομυλιακά Σάμου. Μία πρώτη επαφή
Δέσποινα Καλβίνου, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στη Σάμο (1824-1886)
Αλεξάνδρα Δανιήλ, Η έκφραση της τέχνης στη συμπεριφορά της άρχουσας τάξης της ηγεμονίας της Σάμου (1832-1912)
Κονιόρδος Γιάννης, Δικαστικά αρχεία της ηγεμονίας Σάμου (1841-1912)
Αικατερίνη Χατζηθεολόγου, Τηλεοπτικές συνήθειες των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Σάμου
Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου. Συμβολή τρίτη.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

5

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Έ’, 2001- 2002
Σελ. 452, Αθήνα 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος, Τα δεκάχρονα δραστηριότητας της Επιτροπής Σαμιακών Μελετών του Π.Ι. Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου»

Χάρης Κουτελάκης, Δύο Βυζαντινές μαρμάρινες ψευδοσαρκοφάγοι στη βρύση τον χωριού Κουμέικα Σάμου.
Christiano Mandruzzato, Samos Bizantina ( V-XVseel).
Τηλαύγης Δημητρίου, Το πλυσταριό στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Σάμο.
Μ. Γ. Βαρβούνης, Συμπληρωματικά για τις εκκλησιαστικές επιγραφές της Σάμου.
Δέσποινα Καλβίνου, Διαπιστώσεις που αφορούν στη χρήση ή στην κατάχρηση του οίνου τόσο στη λαϊκή όσο και στη λόγια ποίηση Σαμίων και μη (17ος- 20ός αι. μ. Χ.).
Χρίστος Λάνδρος, Μοναστηριακές απογραφές της Σάμου τον 19ο αιώνα.
Μ. Γ. Βαρβούνης – Μαρία Τριπερίνα, Μικρές εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες της Σάμου.
Λαμπρινή Σκούρα, Διδασκαλείο αρρένων Σάμου (1914-1927). Η ιστορία και το έργο του πρώτου κρατικού διδασκαλείου του Αιγαίου.
π. Δημήτριος Στρατής Δρ Θ., Η μέριμνα του έκτακτου επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων Ιωάννου Κωλέττη επί εκπαιδευτικών θεμάτων στη Σάμο.
Γ. Ν. Κουρέρης, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι Σάμιοι.
Μενεκράτης Ζαφειρίου, Λυκούργος Λογοθέτης και τα Χιακά του 1822 (Παρατηρήσεις στον συγγραφέα Ιωάννη Χανιώτη).
Μ. Γ. Βαρβούνης, Εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική της Σάμου.
Μανόλης Γ. Σέργης, Επανασημασιοδοτήσεις ενός ιστορικού μνημείου: η περίπτωση του Λέοντος της πλατείας Πυθαγόρα στο Βαθύ Σάμου κατά την περίοδο 1930-1977.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

6

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Στ’, 2003- 2004
Σελ. 508, Αθήνα 2003
(Η Σάμος κατά τον 20ο αιώνα -Πρακτικά Συνεδρίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικά: Χρονικό του Συνεδρίου «Η Σάμος κατά τον 20ό αιώνα.

Πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Ευάγγελος Βουδιώτης, Η δημόσια παιδεία στη Σάμο από τις 11/11/1912 μέχρι το πέρας της προσωρινής κυβερνήσεως (Μάιος 1914).
Δέσποινα Καλβίνου, Σαμιακά σχολικά βιβλία των αρχών του 20ού αιώνα.
Ελπίδα Κατσικογιάννη, Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στη Σάμο (1977- 1995).
Σπύρος Γιοκαρίνης, Μια μικρή ξενάγηση στη νέα πτέρυγα του Μουσείου Σάμου.
Μιχάλης Εμμ. Βελώνης, Η απήχηση του πεζογραφικού έργου του Κ. I. Καλατζή στη νέα γενιά της Σάμου.
Αλεξάνδρα Δανιήλ, Κοινωνικές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στην ποίηση της Σαμιακής Ηγεμονίας (19ος – αρχές 20ού αι.).
Μαρία Τριπερίνα, Σατιρικοί ποιητές στη Σάμο του 20ού αιώνα.
Ευσέβιος, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας, Η Εκκλησία της Σάμου κατά τον 20 ό αιώνα.
Αλέξανδρος Βαρβούνης, Ο Μακάριος Αντωνιάδης και ο Σαμιακός μοναχισμός στο α’ μισό του 20ού αιώνα.
Γεώργιος Κ. Αγγελινάρας, Το Επαναστατικό Κίνημα του 1908 στη Σάμο.
Στάθης Ν. Κεκρίδης, Η υπόθεση των Γιαγάδων: Επαναστάτες ή ληστές;
Χρίστος Λάνδρος, Η Σαμιακή μετανάστευση τον 20ό αιώνα.
Αντώνης Δράκος, Η ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Σάμου.
Κώστας Τζίχας, Στοιχεία της ιστορίας του Εργατικού – Συνδικαλιστικού Κινήματος στη Σάμο.
Κούλα Καραμηνά-Πόθου, Το Γυναικείο Κίνημα στη Σάμο του 20ού αιώνα.
Ελένη Σ. Δήμα, Το αεροδρόμιο της Σάμου.
Αγγέλα Χατζημιχάλη, Ο εξηλεκτρισμός της Σάμου.
Μ. Γ. Βαρβούνης, Ο παραδοσιακός πολιτισμός της Σάμου κατά τον 20ό αιώνα.
Μανόλης Γ. Σέργης, Ψυχαγωγία και διασκέδαση στην αστική κοινότητα της Σάμο κατά τη δεκαετία 1930-1939: Η μαρτυρία του τοπικού τύπου.
Άννα Λυδάκη, Όταν ο λόγος επιστρέφει στο σώμα.
Αναγνώστης Ευαγγ. Παπακυπαρίσσης, Όψεις της κοινωνικής ζωής της Σάμου από σύγχρονες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες.
Σούλα Τόσκα-Καμπά, Οι παροδοσιακοί χοροί της Σάμου.
Χρυσάνθη Β. Παλάζη, Σαμιακά παιδικά παιχνίδια.
Αγγελική Στ. Τσίγκου, Η μαγική φρεσκάδα του παρελθόντος.
Βικέντιος Καλλατιανός, Ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης Σάμιος και η Ρουμανία.
Άγγελος Ρήγας, Ένας έμπορος καπνών στη Σάμο σε μυστική αποστολή.
Δ. Κουφάκη – Μ. Κέκκου, Το Θέατρο στη Σάμο (1832 έως σήμερα).
Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

7

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Ζ’, 2005- 2006
Σελ. 903, Αθήνα 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μ. Γ. Βαρβούνης, Η Αγίας Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και η Σάμος.
Κ. Τσάκος – Β. Γιαννούλη, Αρχαία Σάμος: η πόλη και το ιερό κατά την ελληνιστική και πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο. Ανασκαφικές έρευνες και ιστορικά γεγονότα.
Ν. Τσαγκάς, Η νήσος Σάμος στο έργο του Θουκυδίδη.
Τάτ. Γεωργάκη-Ιωάννου, Αρχείο Μητροπόλεως Σάμου. Έγγραφα περιόδου 1630-1799.
Β. Πούχνερ, Στα μετόπισθεν της επανάστασης: ο αγώνας της Σάμου για την ένωση με την ελεύθερη Ελλάδα (1830-1834) και το θέατρο. «Χαρίδημος ο Σάμιος» (1832) του Γεωργίου Κλεάνθη και το πατριωτικό δράμα.
π. Δημ. Στρατής, Ανέκδοτα ποιήματα του βατοπεδινού μοναχού Ευγενίου του Σαμίου.
Π. Θαναηλάκη, Οι εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί των Αμερικανών προτεσταντών μισσιοναρίων για τη Σάμο το 19ο αι.
Στάθης Ν. Κεκρίδης, Η αλληλογραφία του Αναστασίου Παλλατίδη με τον Ηγεμόνα της Σάμου Στέφανο Βογορίδη.
Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεκροταφεία της Σάμου.
Άλκης Ν. Δημητρίου, Οι Μαυρατζαίοι στο σαμιακό τύπο (1895-1940).
Γ. Κούζας, Άγιος Γεώργιος: λατρεία και παράδοση στη Σάμο.
Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Η γυναικεία σαμιακή φορεσιά. Ο μονόλογος της νεωτερικότητας στην αμφίεση μιας νησιωτικής κοινότητας (τέλη 19ου αιώνα -αρχές 20ού).
Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου. Ε. Συμβολή πέμπτη.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

8

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Η’, 2007- 2008
Σελ. 824, Αθήνα 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μ. Γ. Βαρβούνης, Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής και η Σάμος.

Ιω. Τουράτσογλου – Κων Τσάκος, Οικονομία και δρόμοι εμπορίου στο Αιγαίο: η περίπτωση της Σάμου (αρχαϊκοί – ελληνιστικοί χρόνοι).
Π. Θαναηλάκη, Η Σάμος και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου ως σημεία αναφοράς της αμερικανικής προτεσταντικής εξάπλωσης στη νοτιανατολική Μεσόγειο τον 19ο αιώνα: ρεαλισμός ή ουτοπία;
Χρ. Λάνδρος, Έντυπα μονόφυλλα της Ηγεμονίας Σάμου, 1851-1880.
Αγγ. Χατζημιχάλη, Αλληλογραφία της κατά το έτος 1850 Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής των Σαμίων.
Μ. Γ. Βαρβούνης, Παραδοσιακή εκκλησιαστική αργυροχοΐα στη Σάμο.
Άλκης Ν. Δημητρίου, Αμπέλι – κρασί- ελιά – λάδι στο σαμιακό τύπο (1895-1941).
Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφική βιβλιογραφία της Σάμου. Στ. Συμβολή έκτη.
Σύμμεικτα
Βιβλιοκρισίες

samiakes meletes 9

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Θ’, 2009- 2010
Σελ.324, Αθήνα 2010
Άλκης Ν. Δημητρίου

Ευρετήριο των τόμων 1-8 (1993-2008)

samiakes meletes 10

Σαμιακές Μελέτες – Τόμος Ι’, 2013
Σελ.384, Αθήνα 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βαγγέλης Δημητριάδης, Πρόλογος

Ιωάννης Ν. Σκούτας, Διάβρωση της γεωργικής απασχόλησης. Το παράδειγμα της αμπελοκαλλιέργειας στη Σάμο.
Κωνσταντίνα Κουκουζή, Αποκατάσταση νερόμυλου Γλυφάδας Πυθαγορείου και επανάχρησή του ως μουσείου υδροκίνησης.
Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Πολιτιστικοί σύλλογοι και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός στη Σάμο.
Κωνσταντίνος Μπέλσης, Σαμιακή Πολιτεία (1830-1834) Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος και διπλωματική διαχείριση του Σαμιακού Ζητήματος.
Χρίστος Λάνδρος, Έντυπα μονόφυλλα 1912-14. Το τέλος της Ηγεμονίας, η ένωση με την Ελλάδα και η προσωρινή κυβέρνηση της Σάμου.
Gordana Blagojevic, Συμβολή στη μελέτη για την προσωπικότητα του Γεωργίου Βέροβιτς, ηγεμόνα της Σάμου.
Σαμιακές Μελέτες, Βιογραφικά σημειώματα.